شطرنج

علت درگذشت شطرنجباز نوجوان شهررضایی معین شد

دلیل مرگ سهیل چاووشی، شطرنج باز 16 ساله اهل شهررضا در استان اصفهان حادثه ای بود که منجر به فوت وی هنگام خواب شده است.

5 آبان 1399